Iværksætterrådgivningen hos ZACHER ADVOKATER forsætter !

GRATIS IVÆRKSÆTTERRÅDGIVNING hos Zacher Advokater forsætter også fremadrettet, idet det har været meget interessant at tilbyde dette produkt til nye iværksættere. Mange forskellige initiativer har været behandlet, og mange forskellige persongrupper har henvendt sig.

Rådgivningen har typisk bestået i at vejlede om – virksomhedsform, – hvordan beskytter jeg min opfindelse/produkt, – hvordan får jeg en samarbejdsaftale med en producent, – hvordan indgår jeg et erhvervslejemål, – hvilke tilladelser har jeg brug for, o.s.v.

Det er ligeledes meget forskellige erhvervsgrupper, der har henvendt sig. Der har været henvendelser fra både håndværkere, fabrikationsiværksættere og detailhandlere, men især IT-branchen har været massivt repræsenteret. Iværksætteri i IT-branchen er et kendt fænomen, men det forsætter åbenbart både med små og store “set-up´s”.

Det har – som ovenfor anført – været både sjovt og interessant, at arbejde med disse nye iværksættere, og Zacher Advokater glæder sig til at møde endnu flere i fremtiden.