Retshjælp hos ZACHER ADVOKATER – en succes !

Zacher Advokater har nu i 6 måneder tilbud GRATIS RETSHJÆLP på advokatkontorene i Grenaa og Ebeltoft. På baggrund heraf har vi allerede nu ønsket at evaluere dette nye tiltag.

Vi kan heldigvis konstatere, at GRATIS RETSHJÆLP har været en meget stor succes. Adskillige borgere har hver tirsdag henvendt sig på vores kontorer og har modtaget GRATIS RETSHJÆLP. Vi vil også gerne undskylde for de få gange, hvor borgere har gået forgæves, og er blevet henvist til at komme en uge senere. Vi vil selvfølgelig fortsætte med GRATIS RETSHJÆLP, idet vi føler, at vi også her udfører en samfundsrelevant opgave.

Advokatrådets formand advokat Søren Jenstrup udtaler netop i den seneste udgave af bladet Advokaten, at “Når retshjælp er en mærkesag for Advokatrådet, er det, fordi det er helt grundlæggende for retssamfundet, at der er lighed for loven – det kræver altså, at alle uanset indtægt har mulighed for at tale med en advokat og få hjælp til at løse deres tvist.”

Hos Zacher Advokater er vi derfor meget glade for, at vi er med til at løse denne samfundsopgave.