ZACHER ADVOKATER ansætter igen en jurist.

ZACHER ADVOKATER A/S ansætter igen en ny juridisk medarbejder.

ZACHER ADVOKATER A/S har ansat cand. jur. Cecilie Lund Sørensen som advokatfuldmægtig. Cecilie Lund Sørensen vil fortrinsvis arbejde på advokatkontoret i Grenaa. Cecilie Lund Sørensen er udannet cand. jur. på Aarhus Universitet. Cecilie Lund Sørensen har en række specialer. Se nærmere på vores hjemmeside.

Advokatfuldmægtig Cecilie Lund Sørensen er ansvarlig for advokatfirmaets inkassoafdeling samt afdelingen for personskadeerstatning. Herudover beskæftiger Cecilie Lund Sørensen sig med familieret, arveret, oprettelse af testamenter, forældremyndighedssager samt andre sager, der relaterer sig til familieretlige og arveretlige emner.