Zacher Advokater A/S tilbyder nyt inkassokoncept.

Zacher Advokater A/S tilbyder nu et nyt inkassokoncept for mindre tilgodehavender, som et alternativ til det almindelige inkassokoncept. Zacher Advokater A/S´ koncept markedsføres under navnet “små – kravs – inkasso (TM)”. Det er vigtigt at anføre, at små – kravs – inkassokonceptet er et brugbart alternativ til den sædvanlige inkassoprocedure.

“små – kravs – inkasso (TM) vedrører alene sager under kr. 2.500,-, hvorfor inkassokonceptet er interessant for tandlæger, dyrlæger, autoreparatører, detailhandlere m. fl. , der har mindre tilgodehavender. Sager med et tilgodehavende over kr. 2.500,- kan behandles efter “små – kravs – inkasso (TM)”-konceptet, men alene efter nærmere aftale med advokaten.

“små – kravs – inkasso (TM)” afregnes efter “no cure – no pay”-modellen, hvilket betyder, at kreditor betaler alle afgifter til staten/RKI, og klient og advokat deler herefter ligeligt, hvad sagen indbringer. Advokaten bestemmer suverænt, hvor langt sagen skal føres, og advokaten kan på et hvilket som helst tidspunkt afslutte sagsbehandlingen. Forinden sagen overgår til “små – kravs – inkasso (TM)” skal kreditor have fremsendt en 10 dages-inkassorykker. Samtidig med sagens oprettelse søges debitor i RKI.

Inkassokonceptet er godkendt af Advokatrådet.

Zacher Advokater A/S vejleder gerne klienter om selve inkassoproceduren. Ønsker klienten ved sagens afslutning, at debitor skal registreres hos RKI, kan dette ske, såfremt klienten indbetaler kr. 125,- ex. moms.

Zacher Advokater A/S markedsfører herved således et helt nyt koncept, der – så vidt vides –  ikke tidligere har været anvendt af advokater til inddrivelse af små-fordringer. Klienter kan ved anvendelse af konceptet overgive sager til inkasso uden udgifter (bortset fra gebyrer til staten og RKI), og dermed efterprøve om fordringen indgår helt eller delvis. Tidligere måtte disse fordringer ofte opgives på forhånd, men dette er ikke længere tilfældet.

Zacher Advokater A/S har hermed produktudviklet et særdeles brugbart værktøj til inkassation af mindre fordringer.