Zacher Advokater fejrer i år 60 års jubilæum.

Zacher Advokater fejrer i år 60 års jubilæum, idet advokatfirmaet faktisk allerede den 1. januar 2013 kunne fejre sit jubilæum. Sagfører Erik Zacher Sørensen indrykkede den 2. december 1952 en annonce i Grenaa Folketidende, som det fremgår af gengivelsen.

Samtidig var der anført en notits i samme dagblad, hvoraf fremgik følgende: “Ny Sagfører til Grenaa. Cand. jur. Erik Zacher Sørensen, søn af proprietær Johs. Zacher Sørensen, Gammel Dæmning, nedsætter sig fra nytår som sagfører i Grenaa. Han er for tiden ansat i Sagførerfirmaet A. F. Jensen, Aarhus, hvis chef er Lrs. Olrog.”

I forbindelse med reception hos Zacher Advokater i Ebeltoft senere på året vil der være lejlighed til at høre nærmere om jubilæet. OH