ZACHER ADVOKATER har nu indført “digital underskrift” i sagsbehandlingen.

ZACHER ADVOKATER har indført digital underskrift i sagsbehandlingen, hvilket  medfører en betydelig lettelse i sagsbehandlingen både for klienterne og for advokatkontoret.

Alle originaldokumenter, der kræver en original underskrift – f.eks. en erhvervslejekontrakt, en købekontrakt, en entreprisekontrakt o.s.v. – kan nu underskrives digitalt. Dette betyder, at når dokumentet fremsendes med adgang til digital underskrift, kan dokumentet underskrives med “pin-kode” samt “nøglekort” af modtageren. Man kan således sidde i Skagen eller i Gedser og modtage originaldokumentet, og straks herefter underskrive dette, hvorefter ZACHER ADVOKATER modtager en “sikker” meddelelse om at dokumentet nu er underskrevet. Dette betyder, at sagsbehandlingstiden reduceres betydeligt, idet man kan indhente alle originalunderskrifter samme dag, og herefter hurtigt færdiggøre sagsbehandlingen. Digital underskrift er gratis og koster ikke ekstra hverken for klienten eller for advokatfirmaet. E-signatur eller digital underskrift medfører således en hurtigere sagsbehandling til glæde for både klienter og os.OH