ZACHER ADVOKATER tilbyder registrering i Det Offentlige Ejerregister.

Der er indført nye regler om registrering af selskabers ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen.

Fra den 15. december 2014 skal ejerskab eller panteret til 5% eller mere af et selskabs aktier eller anparter registreres i Det Offentlige Ejerregister under Erhvervsstyrelsen. Baggrunden for de nye regler er, at man ønsker at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ekerforholdene i danske selskaber.

Der er indført en overgangsordning fra den 15. december 2014 til den 15. juni 2015 for selskaber, der eksisterer pr. 15. december 2015. Selskaber, der således er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere, får 6 måneder til at registrere deres nuværende ejerforhold sådan som de ser ud pr. 14. december 2014. Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der gennemføres den 15. december 2014 eller senere, skal registreres indenfor 14 dage. Selskaber, der først er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere senest 14 dage efter stiftelsen.

Ejerregistret dækker langt de fleste selskaber, idet aktieselskaber, anpartsselskaber, Iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S) samt europæiske aktieselskaber (SE) skal registrere deres ejere.

Hvis ikke registreringspligten overholdes straffes dette med bøde.

Der gælder særlige regler for ihændehaveraktier.

ZACHER ADVOKATER tilbyder at foretage denne registrering for selskabet. Udgiften kan afholdes af selskabet.(OH)