Artikler

De økonomiske betingelser for at opnå fri proces i 2015.

By januar 7, 2015 februar 13th, 2019 No Comments

Man kan opnå tilsagn om fri proces, såfremt en række betingelser er opfyldte. Fri proces kan blandt andet meddeles, såfremt man ønsker at føre en retssag. Udgangspunktet er, at man alene kan opnå fri proces, såfremt man opfylder de økonomiske betingelser herfor. Som sagt er der andre betingelser, der skal være opfyldte.

For 2015 betyder dette, at indtægtsgrundlaget ikke må overstige visse grænser. Indtægtsgrundlaget er den personlige indkomst (personskattelovens § 3) sammenlagt med evt. kapitalindkomst (personskattelovens § 4), og sammenlagt med evt. aktieindkomst m.m. (personskattelovens § 4a og 4b).

Ved beregningen af indtægtsgrundlaget anvendes årsopgørelsen for det forrige kalenderår. Ansøgeren skal således vedlægge årsopgørelse fra skattemyndighederne for 2013. Indgives ansøgningen i december 2015 vedlægges tillige årsopgørelsen for 2014.

Har man en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker sagens omkostninger, kan man ikke umiddelbart opnå fri proces.

Enlige kan evt. opnå fri proces, såfremt indtægtsgrundlaget er på kr. 304.000,- eller mindre.

Par, som lever i et samlivsforhold, skal have et fælles indtægtsgrundlag på kr. 386.000,- eller mindre.

Beløbene kan forhøjes med kr. 53.000,- for hvert barn, som enten bor hos ansøgeren eller som overvejende forsørges af ansøgeren.

Afviger de aktuelle indtægtsforhold væsentligt kan der tages hensyn hertil.

Er ansøgeren under 18 år, kan der tillige tages hensyn til forældrene indtægtsforhold. (OH)