Artikler

De økonomiske betingelser for at opnå offentlig retshjælp ved advokater i 2015.

By januar 7, 2015 februar 13th, 2019 No Comments

Man kan opnå offentlig retshjælp ved advokater, såfremt en række betingelser er opfyldte. Offentlig retshjælp ved advokater gives, hvis rådgivningen ligger udover den helt grundlæggende rådgivning (mundtlig rådgivning), som gives ved GRATIS RETSHJÆLP (advokatvagten), (trin 2), og rådgivning i forbindelse med forligsforhandlinger (trin 3).

Retshjælp på trin 2 kan omfatte rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter og ægtepagter samt deltagelse i møder.

Retshjælp på trin 3 omfatter yderligere rådgivning, der ydes med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning af en tvist (uenighed).

Retshjælp gives ikke til blandt andet tiltalte i straffesager, i sager af overvejende erhvervsmæssig karakter, sager om gældssanering m.m.

De økonomiske grænser svarer til grænserne for fri proces, hvilket vil sige kr. 304.000,- for enlige, kr. 386.000,- for par og med en forhøjelse på kr. 53.000,- for hvert barn, der bor eller overvejende forsørges. (se reglerne for fri proces)

Vederlaget til advokaten på trin 2 er kr. 1.030,- incl. moms. Heraf betaler staten 75%, mens den retshjælpssøgende betaler resten (25%).

Vederlaget til advokaten på trin 3 er kr. 2.350,- incl. moms. Heraf betaler staten 50% og den retshjælpssøgende betaler 50%. Staten betaler dog hele vederlaget for retshjælp i forbindelse med ansøgning om fri proces.

En retshjælpssøgende kan i samme sag få retshjælp både efter trin 2 og trin 3, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldte.

Er den ydede retshjælp omfattet af en forsikring fremsendes anmodningen om betaling til forsikringsselskabet. (OH)