Artikler

Kan man få en P-bøde selvom man ikke har kørt bilen?

By juni 10, 2015 februar 13th, 2019 No Comments

Højesteret har netop afsagt en dom om en P-bøde, hvor den domfældte gjorde gældende, at hun ikke havde kørt bilen, og dermed ikke foretaget den pågældende parkering.

Forholdet var nærmere det, at et privat parkeringsselskab pålagde en kvindelig bilist at betale en P-bøde for at have parkeret sin bil på skrå hen over to P-båse. Bilisten, der ikke reagerede på rykkerskrivelser, oplyste i retten, at det ikke var hende, der var fører af bilen på det pågældende tidspunkt, og at hun derfor ikke – på objektivt grundlag (“automatisk”) hæftede for sin samlevers eventuelle benyttelse af bilen. Hun gjorde i øvrigt også gældende, at skiltningen på P-pladsen var oplysende nok.

Højesteret bemærkede i sin afgørelse af sagen blandt andet, at det var bevist, at bilen var parkeret på skrå hen over to opmærkede båse. Dernæst kunne det konstateres, at kvinden var registreret ejer og bruger af bilen, og at det herefter påhvilede hende at sandsynliggøre, at det ikke var hende, der havde parkeret bilen på den omtalte måde.

Kvinden forklarede i retten, at hun ikke kunne huske, at hun havde parkeret bilen på det pågældende tidspunkt. Bilen blev også udlånt til hendes samlever og andre, men kun samleveren havde nøgle til bilen ud over hende selv.

Højesteret fandt det ikke sandsynliggjort på baggrund af kvindens forklaring, at det ikke var hende, der havde kørt i bilen. Højesteret mente også, at skiltningen havde været både klar og forståelig, og at der var angivet, at der skulle betales en kontrolafgift, hvis man ikke parkerede inden for de afmærkede båse.

Ved at parkere på arealet mente Højesteret, at kvinden havde accepteres de parkeringsvilkår, der var gældende for området, og hun var derfor forpligtet til at betale P-bøden.OH