Artikler

Kan man slippe for en p-bøde med en håndskreven seddel i bilens forrude?

By december 2, 2014 februar 13th, 2019 No Comments

En bilist parkerede sin bil på et privat godkendt parkeringsareal. Det fremgik af skiltningen på stedet, at parkering var tilladt med p-skive. City Parkeringsservice førte kontrol med, at parkering fandt sted i overensstemmelse med skiltningen. Bilisten havde imidlertid konstateret, at hans elektroniske p-skive ikke fungerede, hvorfor han lagde en håndskreven seddel i bilens forrude med skriften “P-skive Ankomsttid 11.30”. Samme dag kl. 11.48 havde en af City Parkeringsservice` vagter pålagt bilisten en afgift, og anført “Manglende brug p-skive”, som forseelsens art.

Landsretten udtalte, at når bilisten havde parkeret på det pågældende private parkeringsområde, måtte bilisten som udgangspunkt have accepteret de opstillede regler for parkeringen, hvis disse fremgik af skiltningen på en klar og forståelig måde, hvilket blev anset for tilfældet.

Landsretten fandt således, at det i forbindelse med parkering uden anvendelse af automatisk virkende parkeringsskive var naturligt af forstå “p-skive” som en urskive med bevægelige visere, og at anden forståelse ikke havde “en sådan føje for sig”, at dette kunne føre til et andet resultat. Placering i bilens forrude af en håndskreven seddel med angivelse af p-skive og ankomsttid var således en tilsidesættelse af aftalevilkåret om brug af p-skive. Bilisten måtte betale en p-afgift på kr. 650,-.OH