Artikler

Privat parkeringsselskab kunne ikke give en p-bøde for 2 p-skiver i bilen.

By august 20, 2015 februar 13th, 2019 No Comments

Højesteret har – igen – afsagt en dom om p-skiver i forbindelse med parkering på privat parkeringsområde.

Forholdet var nærmere, at det var tilladt at parkere i 3 timer, og at p-skive var påbudt, og endelig at området blev drevet efter privatretlige regler. I bilistens bil var der både en elektronisk p-skive, der viste kl. 15.15, og en manuel p-skive, der viste kl. 15.00. Bilisten blev nu pålagt en parkeringsafgift med henvisning til, at der var 2 p-skiver i bilen.

Højesteret har afgjort sagen og udtalt, at Færdselslovens § 93 kun gælder offentlig regulering af parkering, som f.eks. håndhæves af politiet eller kommunalt ansatte p-vagter. Reglerne gælder ikke for private p-områder. Parkering på private p-områder, som en ejer har indrettet på sin ejendom, bygger derfor alene på aftaleretlige regler (fortolkning af tekst på p-skilte), og angivelsen af “p-skive påbudt” kan ikke forstås som en generel henvisning til offentligretlige regler om anvendelse af p-skive.

I den konkrete sag fandt Højesteret derfor, at vilkåret om anvendelse af p-skive (“p-skive påbudt”) ikke kunne anses for tilsidesat, fordi der var anbragt mere end én p-skive i bilen eller fordi der var forskel i tidsangivelsen på de 2 p-skiver, når forskellen var uden betydning for bedømmelsen af, om 3-timers tidsbegrænsningen var overholdt. Bilisten blev derfor frifundet for kravet om p-bøde.OH