En dødsbobehandlingssag
Zacher Advokater har behandlet dødsboer i mange år, og har derfor meget erfarne bobehandlere.

Sagens forløb
En bobehandlingssag indledes med, at der gives en orientering til arvingerne om, hvorledes bobehandlingen forventes at foregå. Der indhentes skiftefuldmagter fra samtlige arvinger. Den egentlige bobehandling kan herefter påbegyndes. Boets aktiver og passiver registreres. Der indhentes de nødvendige økonomiske oplysninger, herunder fra SKAT. Når der er skabt et overblik over boets aktiver, herunder aktivernes skattemæssige status, kan en realisation påbegyndes. Bobehandling og en vedvarende skattemæssig vurdering er kernen i selve bobehandlingen. Ofte vurderes det, hvorvidt aktiver skal sælges eller i stedet arveudlægges og værdiansættelsesprincipperne herfor. Det kan få stor afgiftsmæssig betydning om man gør det ene eller det andet. Realisationstidspunktet kan også have betydning. Når aktiverne er realiserede på en hensigtsmæssig måde kan man udarbejde en boopgørelse, der skal godkendes af arvingerne, skifteretten og SKAT. Der skal tillige laves en selvangivelse, såfremt boet er skattepligtigt. Der skal også beregnes en boafgift, som er den afgift, som arvingerne skal betale til staten. Når alle godkendelser foreligger kan bobehandleren udlodde bobeholdningen til arvingerne, som skal være i overensstemmelse med arvelovens regler.

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked