En straffesag i byretten
Alle straffesager behandles i byretten som første instans. Ankesager behandles i landsretten. Det afhænger af sagens karakter, hvor mange der deltager i sagens behandling. I alle sager medvirker der en juridisk dommer. I nogle sager medvirker der desuden 2 domsmænd, der ikke er juridiske dommere, men lægdommere. I nævningesager deltager 3 dommere og 6 nævninger.

Sådan forløber det
Sagen begynder med, at anklagemyndigheden læser anklageskriftet op. Det vil sige, de lovovertrædelser, som anklagemyndigheden mener, at tiltalte har overtrådt. Tiltaltes forsvarer nedlægger herefter sin påstand, som blandt andet enten kan være frifindelse, delvis frifindelse eller erkendelse. Herefter afhøres tiltalte. Tiltalte har ikke pligt til at afgive forklaring og tiltalte har ikke pligt til at tale sandt. Anklageren stiller spørgsmål først og herefter forsvareren. Dommeren kan også stille spørgsmål. Herefter afhøres eventuelle vidner. Vidner skal tale sandt, når de afgiver forklaring. Til sidst er der procedure, hvor anklager og forsvarer forklarer, hvordan de mener, at beviserne i sagen skal vurderes af retten, og hvor lang en eventuel straf skal være. Tiltalte kan – men skal ikke – komme med en afsluttende udtalelse, før sagen optages til dom. Dommen kan afsiges straks eller afsiges senere. KILDE: Domstolsstyrelsen

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked