En straffesag i vestre landsret
Da alle straffesager behandles i byretten som første instans, er de sager, der behandles i landsretten ankesager. Det afhænger af sagens karakter, hvor mange der deltager i sagens behandling. I alle sager medvirker 3 juridiske dommere. I nogle sager medvirker desuden 3 domsmænd eller 9 nævninger. Landsretten skal nogle gange foretage en helt ny bedømmelse af sagen og dens beviser, andre gange kun tage stilling til straffen m.v.

Sagens forløb
Sagen begynder som regel med, at dele af byrettens dom bliver læst op. Anklageren forklarer, hvordan sagen er anket til landsretten, og anklager og forsvarer nedlægger deres påstande, dvs. det som de mener skal blive sagens resultat. Derefter gennemgår anklageren sagens dokumenter – f.eks. skitser, fotos, lægeerklæringer m.v. Herefter afhøres tiltalte. Tiltalte har ikke pligt til at afgive forklaring og har ikke pligt til at tale sandt. Anklageren stiller spørgsmål først og herefter forsvareren. Eventuelle vider skal også afgive forklaring, og vidner skal tale sandt. Til sidst er der procedure, hvor anklager og forsvarer redegør for, hvorledes beviserne i sagen skal vurderes, og hvor lang en evt. straf skal være. Tiltalte kan – men skal ikke – komme med en udtalelse, før sagen optages til dom. Normalt afsiger landsretten dom i forlængelse af sagen. KILDE: Domstolsstyrelsen

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked