Køb af fast ejendom er for de fleste mennesker livets største investering, der ligesom alle andre finansielle dispositioner kan påvirke privatøkonomien både i positiv og negativ retning. Det er derfor vigtigt, at man i forbindelse med bolighandlen får afdækket sin risiko bedst muligt for at sikre sin investering mod ubehagelige overraskelser.

Zacher Advokater har en meget lang tradition for boligrådgivning for både købere og sælgere, hvorfor vores rådgivning bygger på mange års erfaring samt løbende efteruddannelse indenfor for boligrådgivning. Ydermere er vi også en del af foreningen for Danske Boligadvokater.

I forbindelse med bolighandlen tilbyder vi altid køber en uafhængig rådgivning.

Ejendomsmæglerne repræsenterer sælger og skal ofte samtidig sælge produkter, hvis det er muligt, såsom ejerskifteforsikring m.m.

Pengeinstitutterne skal ofte også sælge produkter, som f.eks. kreditforeningslån, boliglån, forsikringer m.m.

Zacher Advokater skal alene sælge viden og tryghed til fordel for klienten og ingen andre. Zacher Advokater er derfor den uvildige boligrådgiver, som købere altid kan betragte som sin helt egen rådgiver.

Når drømmeboligen er lokaliseret, er det en god ide at danne sig et overblik over bolighandlens forskellige faser samt de faldgruber, man som køber helst skal undgå. En bolighandel består i gennemsnit af 150 sider. Mange boligkøbere vælger derfor, at lade en boligadvokat assistere sig for at sikre en god start på livet som boligejer.

Zacher Advokater gennemgår nøje samtlige af bolighandlens dokumenter herunder købsaftalen, tilstandsrapport, eleftersyn, servitutter og ejerskifteforsikringstilbud. Samtidig gennemgår vi alle købsaftalens bilag, og i mange tilfælde kontrollerer vi også rigtigheden af de oplysninger, der foreligger i forbindelse med ejendomsoverdragelsen. Herudover indhenter vi selv oplysninger i nødvendigt omfang. Endelig betyder vores lokalkendskab, at mange ”faldgruber” afdækkes straks, idet vi kender de enkelte lokaliteter, herunder f.eks. kommuneplaner, lokalplaner m.m.

På denne måde sikres du som køber bedst muligt mod de forskellige faldgruber.

Bolighandlen kan overordnet opdeles i 3 faser.

I første fase udvælges drømmehuset. Det er fornuftigt at drøfte de økonomiske muligheder med sin bankrådgiver, således at man kender de økonomiske rammer og vilkår for den kommende boligjagt.

I næste fase underskrives købsaftalen, der er bolighandlens centrale dokument. Husk altid at kontrollere, at der er indsat et advokatforbehold i købsaftalen inden denne underskrives. Advokatforbeholdet giver dig mulighed for at undgå at tiltræde aftalen, hvis advokaten ikke kan godkende handlen efter en grundig gennemgang af dokumenterne. Advokatforbeholdet skal ikke begrundes overfor sælger. Køber kan inden godkendelsen tage forbehold til de forskellige handelsvilkår, der skal afklares eller opfyldes inden den endelige godkendelse. Når advokaten har godkendt handlen i sin helhed, er handlen endelig, og der kan signeres skøde.

I sidste fase af bolighandlen tinglyses købers nye lån på ejendommen, og sælgers gamle lån aflyses. Hvis Køber ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, skal dette gøres inden nøgleoverdragelsen. Køber er nu klar til at overtage sit nye hjem. Slutteligt udarbejdes en refusionsopgørelse, således at de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdagen, og som overgår til køber fra overtagelsesdagen, udlignes.

Vi repræsenterer også sælger, hvis en sælger ønsker dette. Her foretager vi det samme kontrolarbejde samt afdækker alle problemstillinger.

Endelig kan vi ekspedere ejendomshandler uden ejendomsmægler, hvor køber og sælger har fundet hinanden og er enige om vilkårene. Sælger og køber sparer her ikke ubetydelige beløb i forbindelse med overdragelsen.

Som en del af Danske Boligadvokater er du som boligkøber altid velkommen til at kontakte Zacher Advokater til en uforpligtende snak angående dit kommende boligkøb.

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked