Artikler

Bolighandlen fra A-Z

By februar 18, 2019 No Comments

Køb af fast ejendom er for de fleste mennesker livets største investering, der ligesom alle andre finansielle dispositioner kan påvirke privatøkonomien både i positiv og negativ retning. Det er derfor vigtigt, at man i forbindelse med bolighandlen får afdækket sin risiko bedst muligt for at sikre sin investering mod ubehagelige overraskelser.

Når drømmeboligen er lokaliseret, er det en god ide at danne sig et overblik over bolighandlens forskellige faser samt de faldgruber, man som køber helst skal undgå. En bolighandel består i gennemsnit af 150 sider. Mange boligkøbere vælger derfor, at lade en boligadvokat assistere sig for at sikre en god start på livet som boligejer. Advokaten gennemgår samtlige dokumenter herunder tilstandsrapport, servitutter og ejerskifteforsikringstilbud. På denne måde sikres du bedst muligt mod faldgruberne.

Bolighandlen kan overordnet opdeles i 3 faser. I første fase udvælges drømmehuset. Det er fornuftigt at drøfte de økonomiske muligheder med sin bankrådgiver, således at man kender de økonomiske rammer og vilkår for den kommende boligjagt. I næste fase underskrives købsaftalen, der er bolighandlens centrale dokument. Husk altid at kontrollere, at der er indsat et advokatforbehold i købsaftalen inden denne underskrives. Advokatforbeholdet giver dig mulighed for at undgå at tiltræde aftalen, hvis advokaten ikke kan godkende handlen efter en grundig gennemgang af dokumenterne. Advokatforbeholdet skal ikke begrundes overfor sælger. Køber kan inden godkendelsen tage forbehold til de forskellige handelsvilkår, der skal afklares eller opfyldes inden den endelige godkendelse. Når advokaten har godkendt handlen i sin helhed, er handlen endelig, og der kan signeres skøde.  I sidste fase af bolighandlen tinglyses købers nye lån på ejendommen, og sælgers gamle lån aflyses. Hvis Køber ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, skal dette gøres inden nøgleoverdragelsen. Køber er nu klar til at overtage sit nye hjem.  Slutteligt udarbejdes en refusionsopgørelse, således at de udgifter, som sælger har betalt forud for overtagelsesdagen, og som overgår til køber fra overtagelsesdagen, udlignes.

Som en del af Danske Boligadvokater er du som boligkøber altid velkommen til at kontakte Zacher Advokater til en uforpligtende snak angående dit kommende boligkøb.