Artikler

Kan man blive bortvist for at ryge på arbejdspladsen?

By marts 6, 2017 februar 13th, 2019 No Comments

En ansat medarbejder havde været ansat i virksomheden i mere end 30 år. Virksomheden var en fødevarevirksomhed, som skulle overholde visse danske og EU-regler for fødevaresikkerhed, herunder blandt andet med visse kontrolbesøg. Under et kontrolbesøg blev medarbejderen set ryge i et område, hvor dette ikke var tilladt. Den ansatte fik derfor en mundtlig ansættelsesretlig advarsel, og advarslen blev gengivet i en rapport, som den ansatte godkendte uden bemærkninger. Senere skærpede virksomheden sin rygepolitik.

Omkring et halvt år senere blev den ansatte bortvist fra sin stilling, idet den ansatte igen havde røget på arbejdspladsen. Den ansatte mente ikke, at bortvisningen var berettiget, da den ansatte havde været ansat i virksomheden i mere end 30 år, og fordi den ansatte bestred at have modtaget en mundtlig advarsel.

Østre landsret gav arbejdsgiveren medhold i, at den ansatte var berettiget bortvist. Landsretten begrundede sin afgørelse med, at virksomheden havde fastsat en rygepolitik for at leve op til de lovkrav, som var nødvendige for den pågældende virksomhed, og at en overtrædelse af disse kunne få store konsekvenser for virksomheden. Endelig lagde landsretten til grund, at der var givet en mundtlig advarsel.

Bortvisningen var således sket med rette, og den ansatte kunne ikke stille krav om, at det udtrykkeligt skulle have fremgået af advarslen, at en ny overtrædelse ville medføre bortvisning. (OH)