Artikler

Erhvervslejer kunne ophæve lejemålet, da vandskade ikke blev udbedret straks.

By juli 5, 2016 februar 13th, 2019 No Comments

Lejeren havde lejet lokaler til en webshop i foråret 2012. Den 6. august kom der er skybrud, der medførte at der kom kloakvand op fra toilettet og ud i lokalerne. Udlejer kontaktede straks sit forsikringsselskab som samme dag begyndte fjernelse af vand og udtørring. Lejeren kunne ikke benytte lokalerne og lejerens varelager var blevet ødelagt. Den 22. august anmodede lejerens advokat om, at udlejeren skulle oplyse, hvornår lejeren kunne anvende lokalerne igen, og at henvendelsen var et påkrav efter Erhvervslejelovens § 19, stk. 1. Lejeren havde opfattet det således, at affugtningen var tilendebragt senest 6 uger senere, hvorfor lejeren gav udlejeren en frist til den 17. september til at genoprette lejemålet med forbehold om at ophæve lejemålet.

Udlejerens advokat afviste, at lejemålet kunne ophæves. Udlejerens advokat gav ikke besked om, hvornår lejeren kunne forvente at benytte lokalerne igen. Den 17. september kunne lejeren se, at lokalerne ikke kunne benyttes, og lejemålet blev ophævet af lejeren dagen efter. Lokalerne var klar til brug den 10. oktober.

Lejeren krævede nu sit indbetalte depositum tilbage, men udlejeren ville ikke acceptere ophævelsen af lejemålet.

Boligretten (Byretten) gav udlejeren medhold i at lejemålet ikke kunne ophæves, da der var tale om en hændelig skade, og at udlejeren havde iværksat foranstaltninger inden rimelig tid.

Landsretten gav lejeren medhold i, at lejemålet kunne ophæves, idet landsretten fandt at det var uden betydning, hvordan manglen (skaden på lejemålet) var opstået, idet en udlejer – også ved hændelige skader – må sørge for straks at afhjælpe skaderne/manglen efter påkrav. Landsretten fandt at afhjælpningen af skaderne, der var tilendebragt den 10. oktober ikke var gennemført tilstrækkeligt hurtigt efter påkravet den 22. august, da ordet “straks” må betragtes som “hurtigst muligt”, når der er tale om en vandskade. Herudover skulle udlejerens advokat have givet lejerens advokat besked om, hvornår lejemålet kunne tages i brug igen.

Lejemålet var derfor ophævet med rette, og lejeren kunne få sit depositum tilbagebetalt.OH