Artikler

Fejl og mangler ved fast ejendom

By februar 18, 2019 No Comments

I forbindelse med køb af fast ejendom vil man undertiden kunne konstatere fejl og mangler ved den erhvervede ejendom efter overtagelsesdagen. Hvis man som køber kommer i denne uheldige situation, er der forskellige faktorer, som man skal være særlig opmærksom på.

Hvis du konstaterer fejl og mangler ved din nyerhvervede bolig, har du forskellige reaktionsmuligheder. I første omgang er det en god ide at henvende sig til en håndværker, der kan skabe et overblik over manglens omfang og karakter, herunder prisen på udbedring af manglen. Det er vigtigt, at manglen ikke udbedres på nuværende tidspunkt, da manglen senere skal kunne dokumenteres overfor ejerskifteforsikringen eller domstolene.

Hvis manglen er en skade, der er omfattet af ejerskifteforsikringens dækning anmeldes skaden til ejerskifteforsikringen. Dette er normalt tilfældet, hvis skaden ikke fremgår af den elinstallationsrapport eller den tilstandsrapport, som blev udarbejdet i forbindelse med handlen. Anmeldelse af en skade til ejerskifteforsikringen skal ske senest 5 år efter overtagelsesdagen, eller hvis forsikringen er forlænget fra starten – 10 år efter overtagelsesdagen. Hvis skaden først er opstået efter overtagelsesdagen, skal denne typisk anmeldes til en eventuel husforsikring.

Hvis ikke skaden dækkes af ejerskifteforsikringen, har køber i nogle tilfælde mulighed for at rette kravet mod sælger, den byggesagkyndige eller de øvrige rådgivere, der har været involveret i handlen, hvis disse er ansvarlige for, at skaden ikke er konstateret inden overtagelsen. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis sælger groft har tilsidesat sin loyale oplysningspligt overfor køber, eller hvis ejendommen har skader, som burde have været nævnt af den byggesagkyndige i tilstandsrapporten.

Yderligere skal man som køber være opmærksom på, at ejerskifteforsikringen kun dækker mangler ved bygningens fysiske tilstand. Sælger hæfter for mangler udenfor bygningens sokkel herunder stikledninger samt mangler ved selve grunden herunder forurening. Et krav mod sælger vil som hovedregel blive forældet 3 år efter, at sælger fik viden eller burde viden om kravet og senest 10 år efter overtagelsesdagen, hvilket også betegnes som den absolutte forældelsesfrist. Forældelsen for mangler er således 10 år fra overtagelsesdagen, og 3 år fra køberens kendskab til det forhold, der danner grundlag for kravet. Dette gælder dog ikke, hvis grunden er forurenet. Her er den absolutte forældelsesfrist 30 år, hvorfor krav mod forureneren skal være gjort gældende inden 30 år.

Udover reglerne om forældelse skal køber påberåbe sig konstaterede mangler inden for rimelig tid efter, at manglen blev eller burde være opdaget, hvis ikke køber skal fortabe sit krav efter reglerne om passivitet.

Som en del af Danske Boligadvokater er du som boligkøber altid velkommen til at kontakte Zacher Advokater til en uforpligtende snak angående dit boligkøb.