Artikler

Ugifte samlevende

By februar 18, 2019 No Comments

Når man som ugifte samlevende i fællesskab erhverver en fast ejendom, er det vigtigt at være opmærksom på, at man i tilfælde af samlivets ophør i forbindelse med eksempelvis uenighed eller død ikke er omfattet af de samme lovregler, som regulerer forholdet mellem ægtefæller.

Derfor er det en god ide, at man i forbindelse med sit huskøb tager stilling til, hvad der skal ske med den faste ejendom i tilfælde af samlivets ophør.

Hvis man ikke har taget stilling til overstående i forbindelse med sin hushandel, er det en god ide at kontakte sin advokat og få oprettet en samejeoverenskomst samt et udvidet samlevertestamente. Derudover kan det også være en god ide at kontakte sin bankforbindelse og høre nærmere angående oprettelsen af en krydslivsforsikring.

Samejeoverenskomst:

En samejeoverenskomst er en aftale indgået mellem ugifte samlevende, der ejer en fast ejendom i fællesskab. En samejeoverenskomst kan regulere mange forskellige forhold, men vil typisk indeholde en stillingtagen til, hvordan samejet skal opløses i forbindelse med samlivets ophør. Det kan eksempelvis aftales, hvordan et salg skal foregå, og hvordan prisen skal fastsættes, hvis den ene samlever køber den andens andel af boligen, osv.

Udvidet samlevertestamente:

Ugifte samlevende arver ikke hinanden uanset, hvor længe de har boet sammen. Dette kan være særligt byrdefuldt, hvis de ugifte samlevende ejer en ejendom i fællesskab, og den ene part afgår ved døden. Hvis den ene part afgår ved døden, og der ikke er oprettet et udvidet samlevertestamente, vil arven tilfalde den afdødes efterladte, hvilket vil være eventuelle børn og i anden række den afdødes forældre. Den efterladte samlever vil i denne situation ikke være arveberettiget. Således kan samleveren ende i en situation, hvor den afdødes familiemedlemmer pludselig skal have udredt halvdelen af værdien af den fælles ejendom. Ved oprettelse af et udvidet samlevertestamente er man som ugift samlevende næsten stillet som ægtefæller i arveretlig henseende. Det betyder, at den efterladte samlever vil arve den afdøde, herunder også afdødes andel af den fælles ejerbolig. Hvis man vil oprette et udvidet samlevertestamente, er det en betingelse, at man har haft fælles bopæl i mindst to år eller har fælles børn.

Krydslivsforsikring:

En krydslivsforsikring har til formål at være et økonomisk sikkerhedsnet for dig og din samlever, hvis en af jer dør. En krydslivsforsikring er især en god ide, hvis I har fælles forpligtelser i form af en ejerbolig, da et dødsfald i værste fald kan tvinge den overlevende samlever til at fraflytte den fælles ejerbolig grundet økonomi. Derfor anbefales det, at man opretter en krydslivsforsikring i forbindelse med sit ejendomskøb.

Som en del af Danske Boligadvokater er du som boligkøber altid velkommen til at kontakte Zacher Advokater til en uforpligtende snak angående dit kommende boligkøb.