Artikler

Fremtidsfuldmagter

By oktober 4, 2017 februar 18th, 2019 No Comments

Pr. 1. september 2017 trådte reglerne om fremtidsfuldmagter i kraft. Det er dermed muligt nu at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor man kan udpege én eller flere til at varetage ens interesser, når man ikke længere selv er i stand til det.

Rent praktisk opretter man en fremtidsfuldmagt ved at registrere og underskrive denne digitalt i fremtidsfuldmagtsregistret via tinglysning.dk. Inden 6 måneder efter oprettelse skal fremtidsfuldmagten vedkendes for notaren. Notaren findes ved den nærmeste byret og gebyret hertil udgør kr. 300,00.

Såfremt man er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan man oprette fremtidsfuldmagten i papirformat og indlevere den direkte til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen sikrer sig identitet og at man er i stand til at oprette fuldmagten, hvorfor fuldmagten ikke også skal vedkendes for notaren.

Den dag hvor fremtidsfuldmagten bliver relevant, skal der fremsendes en anmodning til Statsforvaltningen, hvor lægeerklæring er vedhæftet. Statsforvaltningen vil således lade fremtidsfuldmagten træde i kraft, såfremt betingelserne er opfyldte. Statsforvaltningen lyser i personbogen, at der er registreret en fremtidsfuldmagt, således at det er offentligt for enhver.

/CLS