Artikler

Grænsen for gaveafgiftsfri gaver er hævet, men ikke meget.

By maj 6, 2015 februar 13th, 2019 No Comments

Når forældre ønsker at give en pengegave til sit barn er udgangspunktet, at der skal betales gaveafgift. Imidlertid er der en gaveafgiftsfri bundgrænse, som er fritaget for gaveafgift. Denne afgiftsfri bundgrænse hæves normalt én gang årligt og er nu i 2015 fastsat til kr. 60.700,-.

Dette betyder, at forældre til et barn, barnebarn, oldebarn o.s.v. afgiftsfrit kan give en årlig gave på kr. 60.700,-. Den afgiftsfri gave kan således gives hvert år. Herudover kan der gives kr. 21.200,- til hvert svigerbarn. Hvis forældre således overfører gaveafgiftsfri gaver til både barn, svigerbarn og børnebørn kan der faktisk blive tale om temmelig store beløb.

Det er imidlertid vigtigt, at man tager overførselsreglerne alvorligt. Pengegaven skal komme fra den rigtige forælder, og overførslen må således ikke gennemføres ved at den ene forælder betaler på begge forældres vegne. Dette vil udløse gaveafgift for den ene halvdel af den samlede gave. Gaver skal således ydes fra egne konti.

Det er uden betydning om gaven ydes fra forældrenes fællesejeformue eller fra en særejeformue. Det kan være hensigtsmæssigt, at begge forældre ikke giver gaven på helt samme tidspunkt, idet man her sikrer, at gavegivelsen ikke kan sammenblandes.OH