Artikler

Kan en kommune blive ansvarlig for fodgængers fald som følge af hul i fortov?

By juni 2, 2015 februar 13th, 2019 No Comments

Østre Landsret har for nylig afgjort en erstatningssag, som var anket fra byretten. En fodgænger faldt på et fortovshjørne i 2009, hvor fodgængerens ene sko – flad og uden hæl – sad fast i et hul i fortovet. Fodgængeren anlagde en erstatningssag mod kommunen. Der var fremskaffet fotografier samt opmålinger på stedet. Hullet målte på den ene led ca. 50 cm og på den anden led 15 – 20 cm. Hullet havde en dybde på ca. 5 cm.

Man vurderede, at hullets størrelse og højdeforskellen mellem fliserne og hullet oversteg, hvad en fodgænger i almindelighed måtte være forberedt på at forefinde på et fortov i Københavns indre by. Ved reparation af hullet i fortovsbelægningen i dagene efter uheldet valgte kommunen at støbe en del af fortovet i beton for at forebygge nye uheld på stedet.

Både Byretten og Landsretten fandt, at kommunen ikke som sådan havde handlet ansvarspådragende ved tilrettelæggelsen af de regelmæssige tilsyn af fortovene eller gennemførelsen af tilsynene. Imidlertid fandt retten, at fodgængeren havde godtgjort (bevist), at kommunen havde udført en utilstrækkelig reparation af fortovet. Man kunne herefter sige, at kommunen ikke havde holdt fortovet i den stand, som trafikkens art og størrelse krævede, jf. Lov om offentlige veje § 10.

Kommunen blev derfor erstatningsansvarlig for den skade, som fodgængeren havde lidt i forbindelse med sit fald på fortovet.OH