Artikler

Hvornår er lejebetalingen rettidig?

By august 19, 2013 februar 13th, 2019 No Comments

Højesteret har netop afgjort en retssag verørende et erhvervslejemål, hvor parterne var uenige om, hvorvidt lejen var betalt rettidigt. Forholdet var nærmere det, at udlejeren ophævede et erhvervslejemål den 16. marts 2012 med henvisning til, at lejeren havde betalt lejen for sent. Lejen på kr. 1.394,72 blev betalt af lejeren med rentedato/debitering (hævet på kontoen) den 12. marts 2012, men udlejeren modtag først lejebeløbet på sin konto den 22. marts 2012. Der var tilstrækkelige midler på lejerens konto den 12. marts. Udlejeren mente nu, at lejen var betalt for sent, idet lejen først var indgået på hans konto den 22. marts, og han ønskede derfor lejeren udsat af lejemålet.

Højesteret har nu afgjort dette spørgsmål, og Højesteret har i forbindelse hermed udtalt, at Erhvervslejelovens § 42 skal fortolkes således, at når en betaling sker ved overførsel fra en konto i et pengeinstitut, er tidspunktet for kontoens debitering afgørende. Højesteret har endvidere udtalt, at da det ikke skyldtes lejerens forhold, at lejebeløbet først indgik på udlejerens konto den 22. marts 2012, var lejeren ikke i restance efter den 12. marts 2012, og udlejeren var derfor ikke berettiget til at ophæve lejemålet den 16. marts 2012. Højesteret henviste herudover til Erhvervslejelovens § 70, stk. 2, hvoraf fremgår, at en udlejer ikke kan påberåbe sig forsinket betaling som grundlag for ophævelse, hvis betaling er sket, inden udlejeren har hævet lejeaftalen. Lejen var altså betalt rettidigt. OH