Artikler

Kan man få tre parkeringsafgifter, men alene være forpligtet til at betale én?

By oktober 9, 2013 februar 13th, 2019 No Comments

Østre Landsret har netop truffet en afgørelse, som formentlig vil interessere flere bilister.

Forholdet var nærmere det, at en bilist havde parkeret sin bil i et parkeringszoneområde, hvor parkeringszonetavler havde angivet, at der var tidsbegrænset parkering i 2 timer alle ugens dage mellem kl. 06.00 – 21.00. Bilisten havde parkeret sin bil i zoneområdet fra den 14. til den 19. september, hvorved han altså mindst 3 gange havde overtrådt parkeringsanvisningen, men bilen havde i hele perioden holdt på samme p-plads, idet ejeren var bortrejst til udlandet.

En kommune på Sjælland hævdede, at der skulle betales en parkeringsafgift for de tre “perioder”, hvor bilen holdt “ulovligt” parkeret på samme p-plads.

Bilisten hævdede, at han alene var forpligtet til at betale én parkeringsafgift.

Byretten og senere Østre Landsret har afsagt en kendelse i sagen, hvor de har givet bilisten medhold.

Begrundelsen er, at bilen har holdt på samme p-plads, og selvom bilen har holdt på p-pladsen i 3 “perioder”, så skal dette alene betragtes som én parkering eller én forseelse, der udløser én sanktion (p-afgift). Der er simpelthen ikke hjemmel (på baggrund af lovregler) i lovgivningen, der tillader, at der opkræves mere end én p-afgift i en sådan situation. Kendelsen er i øvrigt i fuld overenstemmelse med en tidligere afgørelse fra Østre Landsret.OH