Artikler

Skal man drøfte oprettelse af testamente og samejeoverenskomst ved køb af hus?

By oktober 22, 2013 februar 13th, 2019 No Comments

Når man køber en bolig er der mange forhold man nødvendigvis må overveje grundigt. Det er ofte den største handel man nogensinde har indgået, hvorfor det er meget vigtigt, at det lykkes på en god måde. Pris, udbetaling, månedlig ydelse, skatteberegning, forbrugsudgifter,  jordforurening m.m. er forhold, der interesserer en køber.

Sælgers repræsentant er ejendomsmægleren ved køb af en bolig, hvor der medvirker ejendomsmægler.

Købers rådgiver er oftest en advokat, idet der i modsat fald ikke er nogen, der rådgiver køberen. Ejendomsmægleren må i henhold til loven ikke rådgive både sælger og køber. Derfor er det meget vigtigt, at køber har sin egen rådgiver. Udover de traditionelle forhold, der direkte vedrører ejendommen, er det også meget vigtigt, at få en vurdering af købers familieforhold. Er køberne gift, og dermed ægtefæller eller er køberne alene faste samlevere, og har familien børn (livsarvinger)? Hvis ikke køber er rådgivet om den familiemæssige situation kan det få katastrofale følger.

Den katastrofale situation kan blandt andet opstå , hvis den ene af to samlevere afgår ved døden,  hvor familien har små umyndige fællesbørn. Hvis den ene af forældrene dør, arver barnet eller børnene. Man kan her risikere, at aktiverne (hus, bil, virksomhed m.m.) skal realiseres, idet børnene skal have deres arv efter den afdøde forælder. Umyndige børns arv skal altid realiseres og indsættes i et forvaltningsinstitut. Dette kan i visse tilfælde betyde, at skønt familien – som deres største ønske – gerne vil blive boende i deres hus, så kan det ikke lade sig gøre.

En anden meget uheldig situation kan opstå, hvis to samlevere, der i fællesskab har købt en bolig, bliver uenige og ønsker at ophæve samlivet. Man skal så dele den “fælles” formue (hus m.m.). Hvis man ikke i forbindelse med købet af boligen har oprettet en “samejeoverenskomst” eller en “samlivskontrakt”, kan det medføre meget “uheldige konsekvenser”, idet der ikke er lovregler, der umiddelbart regulerer, hvilke spilleregler man skal følge i denne situation.

Det er derfor vigtigt, at man drøfter oprettelse af testamente og samejeoverenskomst ved køb af hus.OH