Artikler

Konkurskarantæne er en hindring for gældssanering

By august 8, 2023 No Comments

Konkurskarantæne er ikke kun en hindring for en persons deltagelse i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

En kendelse om konkurskarantæne har ikke kun indflydelse på en persons deltagelse i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Det påvirker også muligheden for at opnå gældssanering både under karantæneperioden men i nogle tilfælde også efter karantæneperiodens udløb.

Østre Landsret har den 27. juni 2023 stadfæstet en kendelse afsagt af skifteretten den 01.maj 2023, hvorved Landsretten afskar muligheden for at indlede gældssanering for en person, der efter udløb af karantæneperioden, havde ansøgt om gældssanering.

Personen var blevet pålagt konkurskarantæne den 19. september 2019. Konkurskarantæne ophørte den 27. marts 2022.

Skifteretten afviste efter udløb af karantæneperioden, at indlede en gældssaneringssag for personen, hvilket blev stadfæstet af Landsretten.

Begrundelsen for Landsrettens afgørelse var b.la. baseret på, at personen ikke havde udleveret regnskabsmateriale og bogføringsmateriale i forbindelse med konkursbehandlingen samt at der fra 2015-2017 blev overført midler fra det konkursramte selskab til et andet selskab uden at overførelsen var forretningsmæssigt begrundet.

Denne sag tjener som en påmindelse om, hvor vigtigt det er for erhvervsdrivende at agere med ansvarlighed og rettidig omhu i deres forretningsførelse. Uforsvarlig adfærd kan have langvarige konsekvenser, hvilket ikke kun gælder personens mulighed for deltagelse i ledelsen af en virksomhed, men også den personlige økonomi.

Den understreger samtidig vigtigheden af at gennemføre en konkurskarantænesag såfremt man ikke har gjort sig skyldig i groft uforsvarlig forretningsførelse.

Såfremt man ønsker en uforpligtende samtale om sin konkurskarantænesag, er man velkommen til at kontakte Zacher Advokater.