Artikler

Om mangler ved motorbåd

By august 13, 2021 No Comments

KØB AF BRUGT MOTORBÅD, HVOR DER KORT EFTER KØBET OPSTOD MOTORPROBLEMER SKYLDTES SLID OG UDGJORDE IKKE MANGLER.

En person købte en ca. 17 år gammel motorbåd. Ca. 3 måneder efter købet opstod der motorproblemer. Køberen hævede nu købet og krævede købesummen tilbage tillige med udgifter til forsikring og bådplads – eller i det mindste et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Spørgsmålet, der skulle afgøres, var herefter, om der var egentlige mangler ved motorbåden eller om der blot var tale om almindelig slid og ælde.

Højesteret udtalte, at ved køb af brugte genstande indebærer købelovens bestemmelser, at køberen ikke kan påberåbe sig forhold, som er en følge af sædvanlig slid og ælde. Det kan være tilfældigt, hvornår problemerne med funktionssvigt opstår efter risikoens overgang, men ifølge skønserklæringen, som var udarbejdet under sagen, måtte motorproblemet henføres til løbende slid på en udstødningsmanifold, som har en normal levetid på 8 – 10 år.

Højesteret fandt herefter ikke, at der forelå en egentlig mangel ved motorbåden, og køber kunne derfor hverken hæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen. (U.2021.3063)