Artikler

Konkurskarantæne – Hvad er det?

By november 19, 2015 februar 13th, 2019 No Comments

Reglerne om konkurskarantæne trådte i kraft den 1. januar 2014.

Det følger af reglerne, at en leder af en virksomhed, der har ledet virksomheden senere end ét år før konkursen (fristdagen) kan idømmes konkurskarantæne, såfremt lederen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Ved afgørelsen skal der samtidig lægges vægt på lederens handlemåde, omstændighederne i øvrigt samt om det er rimeligt at pålægge lederen konkurskarantæne.

Konkurskarantæneperioden er normalt 3 år. Hvis særlige grunde taler for det kan konkurskarantæneperioden være kortere. Hvis man har en konkurskarantæneperiode i forvejen løber den nye periode først fra det tidspunkt, hvor den oprindelige konkurskarantæneperiode er udløbet.

Konkurskarantænen medfører, at lederen ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden af hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Hvis særlige betingelser er til stede, herunder at lederen tidligere har været i konkurskarantæne, kan det bestemmes, at lederen slet ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed overhovedet.

Det er skifteretten, der ved kendelse, bestemmer om der skal træffes afgørelse om konkurskarantæne. En sag om konkurskarantæne indledes på baggrund af kurators (konkursbobehandlerens) indstilling til skifteretten.(OH)