Artikler

Konkurskarantæne kan forhindre mulighederne for gældssanering

By maj 29, 2019 No Comments

Østre Landsret har ved kendelse den 12. marts 2019 fastslået, at Skifteretten kan nægte at indledede en gældssaneringssag, hvis Skyldner er blevet pålagt konkurskarantæne.

I sagen havde Skyldner kautioneret for sin konkursramte virksomheds forpligtigelser, hvilket medførte at Skyldner gik personligt konkurs med en stor personlig gæld til følge.

I forbindelse med konkursen blev Skyldner ved skifteretten i Næstved pålagt konkurskarantæne i en periode på 3 år, da Skyldner som ejer og direktør af den konkursramte virksomhed havde gjort sig skyldig i groft uforsvarlig forretningsførelse og derved blev fundet uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Skifteretten lagde i sin afgørelse vægt på, – at Skyldner var ansvarlig for et ulovligt anpartshaver lån,

– at der systematisk var oparbejdet gæld til det offentlige samt – at selskabet havde fortsat sin drift udover håbløshedstidspunktet.

Da skyldner efterfølgende søgte om gældssanering nægtede skifteretten at indlede gældssaneringssagen.

Skyldner kærede skifterettens afgørelse til Østre Landsret, der stadfæstede skifterettens afgørelse med henvisning til, at Skyldner var idømt konkurskarantæne og at der på denne baggrund ikke for tiden ville kunne afsiges kendelse om gældssanering.

Konkurskarantæne kan med henvisning til ovenstående afgørelse have større og mere vidtrækkende konsekvenser end blot et forbud mod at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Alle mennesker kan havne i en situation, hvor ovenstående bliver aktuelt. Hos Zacher Advokater er vi altid klar til at hjælpe dig videre, hvis uheldet skulle være ude.