Artikler

Om mangel ved fast ejendom (oversvømmelsesrisiko)

By august 13, 2021 No Comments

SÆLGER AF ET ÆLDRE BONDEHUS I EN LANDSBY HAVDE TILSIDESAT SIN LOYALE OPLYSNINGSPLIGT VED IKKE AT OPLYSE KØBEREN OM OVERSVØMMELSESRISIKO.

Køberen købte et ældre bondehus på landet, som var mere end 140 år gammelt. Køberen konstaterede ca. en måned senere, at huset stod under vand.

Nogle naboer oplyste til køberen, at huset havde været oversvømmet i 2011, 2016 og i 2018, hvor der måtte etableres sandsække for at dæmme op for vandet. Sælgeren afviste, at der var mangler ved huset.

Køberen anlagde – 3 år senere – sag mod sælgeren med krav om erstatning eller i det mindste afslag i købesummen. Der blev afholdt syn og skøn.

Køberen gjorde gældende, at ejendommen var mangelfuld, og at sælger havde fortiet tidligere oversvømmelser, og derved havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt. Sælger havde i tilstandsrapporten svaret nej til fugtskader.

Sælgeren gjorde gældende, at der var tale om et ældre bondehus uden sokkel, og at man kunne se, at huset var lavtliggende i forhold til omgivelserne. Sælgeren anførte, at køber kunne have undersøgt forholdene nøjere vedrørende klimaforandringer/klimapåvirkninger i landsbyen. Køber måtte også have udvist passivitet ved først at anlægge sag 3 år efter købet.

Landsretten gav køberen medhold i, at sælgeren havde solgt en ejendom, der på aftaletidspunktet var behæftet med en mangel på grund af risikoen for oversvømmelser. Sælgeren havde heller ikke oplyst køberen om, at sælgeren forgæves havde anmodet kommunen om at grave en grøft op, da den ikke kunne tage vandet.

Byretten tilkendte køberen en erstatning på kr. 210.000,-, men Landsretten fastsatte en skønsmæssig erstatning til kr. 100.000,-. (U.2021.3004)