Artikler

Om vandskade på sommerhus (udlejningsbureau)

By august 13, 2021 No Comments

SOMMERHUSUDLEJNINGSBUREAU BLEV ERSTATNINGSANSVARLIG I FORBINDELSE MED VANDSKADE PÅ SOMMERHUS EFTER FROSTSPRÆNGNING, DA MAN KONSTATEREDE, AT UDLEJNINGSBUREAUET IKKE HAVDE LUKKET FOR VANDET EFTER ENDT UDLEJNING I VINTERMÅNED, SOM VAR AFTALT MELLEM PARTERNE.

En sommerhusejer havde indgået en udlejningsaftale med et sommerhusudlejningsbureau, herunder også om udlejning om vinteren. Samtidig blev det aftalt, at bureauet skulle lukke for hovedhanen og åbne for en vandhane i huset, efter endt udlejning.

Sommerhuset blev herefter udlejet i januar-måned. I februar-måned blev der konstateret en større vandskade. Vandforbruget blev sammenlignet med el-forbruget for at tidsfæste skaden. (udlejning/ikke-udlejning).

Teknologisk Institut konstaterede, at der var en frostskade på et kobberrør som følge af skadens karakter.

Sommerhusejerens forsikringsselskab ville ikke dække skaden med henvisning til, at det var en frostskade.

Sommerhusejeren anlagde herefter sag mod bureauet for ikke at have overholdt sin aftale om lukning for vand. Bureauet påstod, at man havde lukket for vandet efter den seneste lejeperiode.

Byretten mente, at bureauet var ansvarlig for skaden, idet bureauet ikke kunne bevise, at der var blevet lukket for vandet, jf. parternes aftale.

Landsretten mente ligeledes, at bureauet var ansvarlig for skaden. Sommerhusejeren havde lavet en del af udbedringsarbejdet selv, og på baggrund af oplysninger om en tidligere vandskade på ejendommen fastlagde en skønsmand udbedringsomkostningerne til kr. 280.000,-. Landsretten fastsatte herefter erstatningen til kr. 280.000,-. (U.2021.3118)