Artikler

Om skader, der ikke dækkes af ejerskifteforsikringen

By august 13, 2021 No Comments

Hvilke forhold dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Mange ejere af en bolig bliver ofte skuffede, når de ønsker en skade dækket af ejerskifteforsikringen, idet forsikringsselskabet afviser at dække skaden.

Hvilke skader kan ejerskifteforsikringsselskabet med rette afvise?

Indledningsvis bør det nærmere beskrives, hvad en ”skade” egentlig er. En ”skade” kan beskrives som: ”lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse, andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsestilstand.

Bygninger: Ejerskifteforsikringen dækker alle bygninger, medmindre det klart fremgår af tilstandsrapporten, at bygningen ikke er undersøgt. Også bygninger, der ikke er undersøgt – ved en fejl – er dækket.

Selvrisiko: Forsikringsselskaberne kan i policen fastsætte en selvrisiko.

Bygningsinstallationer uden for soklen: Udgangspunktet er, at bygningsdele indenfor soklen dækkes. Derfor dækkes f.eks. ikke – forurening af grunden, – grundens areal er mindre end angivet, – plankeværk, – læmur, – fritliggende olietank, – udendørs svømmebassin, – bade- og bådebro, – haveindretninger, – stikledninger, – omfangsdræn, – terrasse, – udvendige trapper m.m.

Retsmangler: Ejerskifteforsikringen dækker ikke ”retsmangler” som f.eks. – rådighedsbegrænsninger over ejendommen, som køber ikke havde kendskab til, – offentligretlige reguleringer (servitutter), – offentlige forbud og vilkår for tilladelser m.m.

Nogle af disse mangels-typer skal måske dækkes af sælger, hvilket beror på den konkrete situation.