Artikler

Om tilstandsrapporter mm.

By august 13, 2021 No Comments

Er det nødvendigt at udarbejde tilstandsrapport, el-rapport og fremskaffe et ejerskifteforsikringstilbud i forbindelse med en hushandel?

Mange købere og sælgere spørger os, om det er nødvendigt at få udarbejdet tilstandsrapport, el-rapport samt ejerskifteforsikringstilbud.

Det korte svar er: Ja, medmindre der er tale om en ejendom, der købes til nedrivning.

For køber har det stor betydning, at man får et nærmere teknisk kendskab til bygningernes og installationernes beskaffenhed. Tilstandsrapporten og el-rapporten afdækker således de væsentligste eventuelle mangler, og på baggrund heraf kan købere ofte vurdere, hvor mange økonomiske midler der skal anvendes efterfølgende, til eventuelle udbedringsarbejder.

For køber har rapporterne og ejerskifteforsikringstilbuddet således hovedsageligt et oplysende formål.

For sælger har det imidlertid endnu større betydning, at der udarbejdes rapporter og ejerskifteforsikringstilbud. Udarbejdelse af disse dokumenter medfører nemlig, at sælger fritages for det almindelige 10 års sælgeransvar for eventuelle mangler ved ejendommen. Det er derfor af stor vigtighed for sælger, at sælger ikke skal afvente de næste 10 år, og måske ”frygte”, at der opstår en mangel ved den solgte ejendom. Det er dog en forudsætning, at sælger ikke bevidst har forsøgt at skjule eksisterende mangler.

For sælger har rapporterne og ejerskifteforsikringstilbuddet således også et retsligt formål, idet sælger-ansvaret forsvinder.