Artikler

Om skader og ejerskifteforsikring

By august 13, 2021 No Comments

Hvis jeg som køber opdager en skade ved min ejendom, og ønsker denne dækket af ejerskifteforsikringen. Hvad gør jeg så?

Hvis du opdager en skade på din ejendom, så skal skaden straks anmeldes til ejerskifteforsikringsselskabet.

Ejerskifteforsikringen hæfter for ”fejl” (skade), som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, og som ikke er forventelig i et hus af samme type og alder. Der er altså tale om ”Udbedring af aktuelle skader samt fysiske forhold, der giver nærliggende risiko for skader på de forsikrede bygninger eller bygningsdele.” Du bør gennemgå forsikringspolicevilkårene, evt. med en advokat. Der kan være taget forbehold for dækningsomfanget i selve policen.

Gennemgå tilstandsrapporten samt købsaftalen, der danner det aftaleretlige grundlag for købet.

Indhent evt. egne supplerende oplysninger om skaden hos en bygningssagkyndig.

Du skal være opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker skader, der var til stede på overtagelsestidspunktet.

Skader kan være i form af brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse m.m.

Ofte afviser forsikringsselskaberne at dække skaden. Man skal i denne situation anmode om en fyldestgørende begrundelse. Hvis man ikke er enig med ejerskifteforsikringsselskabet, kan man indbringe tvisten (uenigheden) for Ankenævnet for Forsikringer, der afgør sagen.

Hvis man ikke er enig i Ankenævnets afgørelse, så kan tvisten indbringes for domstolene, der herefter afgør sagen. Ofte har køber en retshjælpsforsikring, der dækker de fleste retssagsomkostninger.

Bemærk, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de skader, der er beskrevet i tilstandsrapporten, medmindre skaderne er ”klart forkert beskrevet” heri.

Ejerskifteforsikringen dækker alene bygningsdele, og dækker derfor f.eks. ikke forurening af grunden, mangler ved drænanlæg og andre bygningsdele/installationer, der ligger udenfor soklen.