Artikler

Om ugyldig generalforsamlingsbeslutning i ejerforening

By august 13, 2021 No Comments

EN EJERFORENINGS GENERALFORSAMLINGSBESLUTNING OM SALG AF LOFTSAREAL VAR UGYLDIG, DA BESLUTNINGEN IKKE VAR ENSTEMMIG VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

I en ejerforening besluttede generalforsamlingen – med kvalificeret flertal – at man bemyndigede bestyrelsen til at sælge et loftsareal til de nedenfor beliggende lejligheder, som ønskede at udvide deres lejligheder.

Der var tale om en generel beslutning gældende for alle loftsarealer, der kunne anvendes til udvidelsen.

Nogle ejerlejlighedsejere var modstandere af beslutningen og anlagde sag mod ejerforeningen med påstand om, at beslutningen var ugyldig.

Det fremgik af ejerforeningens vedtægter, at visse beslutninger om vedtægtsændringer og ændring af fordelingstal krævede enstemmighed blandt de fremmødte. Beslutningen indebar, at fordelingstallet for de lejligheder der blev udvidet, blev højere. Herved ville stemmefordelingen/stemmevægten blive forrykket.

Højesteret fandt, at beslutningen indebar en ændring af fordelingstallet, der krævede enstemmighed i henhold til vedtægterne. Højesteret fandt herefter, at beslutningen var ugyldig. (U. 2021.1977)