Fremtidsfuldmagter
En fremtidsfuldmagt er en aftaleretlig fuldmagt, der angiver, hvem der skal varetage ens personlige anliggender, hvis man engang i fremtiden ikke længere selv har evne til at varetage disse.

En fremtidsfuldmagt er et enkelt og privatretligt alternativ til en almindelig aftaleretlig fuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål, hvor Statsforvaltningen uden dit samtykke og efter omstændighederne uden inddragelse af dig kan iværksætte et værgemål.

Myndighed
Du skal være myndig for at kunne oprette fremtidsfuldmagten. Derudover skal du kunne handle fornuftsmæssigt, når du opretter fuldmagten.

Alle myndige personer kan udpeges som fremtidsfuldmægtig, hvis ikke de er under værgemål eller selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der er aktiv.

Fuldmagtsgiver
Som fuldmagtsgiver kan du selv bestemme om du vil give fuldmagt til en eller flere personer. Hvis du vælger flere fremtidsfuldmægtige, skal du beslutte, om disse skal ligestillede eller være subsidiære i forhold til hinanden.

Hvis fremtidsfuldmagten bliver aktiveret, har den fremtidsfuldmægtige pligt til at anvende fuldmagten i din interesse samt handle i overensstemmelse med de anvisninger, der fremgår af fremtidsfuldmagten.

Undgå misbrug
For at undgå misbrug af fremtidsfuldmagten, har lovgiver bestemt, at den fremtidsfuldmægtige ikke kan indgå handler med sig selv. Yderligere skal en fremtidsfuldmægt gemme dokumentation for de dispositioner, som foretages på fuldmagtsgivers vegne. Den fremtidsfuldmægtige har i øvrigt pligt til at holde sine egne økonomiske midler adskilt fra fuldmagtsgiverens økonomiske midler. Dette gælder dog ikke i det tilfælde, at fremtidsfuldmægtigen er fuldmagtsgivers ægtefælle eller faste samlever.

Hvis fremtidsfuldmagten anvendes på en måde de påfører fuldmagtsgiver et økonomisk tab, kan fuldmægtigen blive erstatningsansvarlig over for fuldmagtsgiver.

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked