Retsager – Privat
Zacher Advokater har stor rutine i retssagsbehandling. Sagerne kan føres i alle instanser, idet vi kan møde både i byretten, landsretten, Sø- og handelsretten samt i Højesteret. Vi møder også i bla. Statsforvaltningen, Ankenævnet samt i voldgiftssager. I almindelige retssager omfatter vores rådgivning blandt andet:

 • afdækning af sagens faktum
 • juridisk analyse og vurdering
 • forståelig orientering af klienten
 • strategisk og taktisk tilrettelæggelse af sagens forløb ved domstolene
 • indsamling af samtlige nødvendige informationer til belysning af sagen
 • udarbejdelse af processkrifter
 • fremlæggelse af relevante bilag
 • gennemførelse af evt. syn og skøn
 • tilrettelæggelse af bevisførelsen under hovedforhandlingen
 • procedure under hovedforhandlingen
 • efterfølgende opfølgning
 • evt. anke til højere instans

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked