Artikler

Bør man lade sin advokat gennemgå en entreprisekontrakt?

By januar 16, 2014 februar 13th, 2019 No Comments

Vi er tilsyneladende på vej ud af finanskrisen, idet vi modtager flere henvendelse fra klienter, der ønsker at købe en byggegrund og som samtidig ønsker at opføre et nyt hus på byggegrunden. Dette medfører oftest, at der skal udarbejdes en entreprisekontrakt, der er det dokument, der dels fastsætter prisen for bygningen/arbejdet, og dels fastsætter spillereglerne for byggeriet.

Bør man lade sin advokat gennemgå denne entreprisekontrakt?

Hertil bør man svare ja, idet entreprisekontrakten oftest er udarbejdet af typehusfirmaet/entreprenøren, hvorfor det er meget vigtigt for bygherren, at kontrakten også tilgodeser bygherrens interesser. Kontrakten må således ikke være “sidetung”, og alene tilgodese den ene parts interesser.

Ofte skal der tages stilling til vilkår, der vedrører: standardvilkår, AB 92, stillelse af garantier, ratebetalinger, eventuel regulering af entreprisesummen, entreprenørens slutopgørelse, fastlæggelse af entreprenørens ydelse, ændringer i arbejdet/ekstraarbejder, aflevering af byggeriet, forsinkelse med entreprisen/konsekvenser, mangler ved entreprisen/konsekvenser, forsikringsspørgsmål, tvister (uenigheder) under byggeriet samt meget mere.

Faldgruberne er mange, og reglerne er indviklede.

Lad derfor din advokat gennemgå din entreprisekontrakt.OH