Artikler

Kan udlejer opsige min lejlighed med 3 måneders varsel ?

By februar 27, 2014 februar 13th, 2019 No Comments

Mange lejere – og udlejere – er usikre på, hvornår man egentlig kan opsige en lejer i en beboelseslejlighed i en udlejningsejendom.

Usikkerheden er ofte fremkaldt af et vilkår, der er angivet i “standardlejekontrakten”, Typeformular A, 8 udgave (Autoriseret af By- og Boligministeriet den 3. september 2001). Det fremgår her under § 2 “Opsigelse”, at “Opsigelse fra udlejers side kan ske efter §§ 82 og 83 i lejeloven.” Denne henvisning forklarer umiddelbart intet om opsigelsesgrund og opsigelsesvarsel. Forinden fremgår det af “standardlejekontrakten”, at lejer kan opsige sin lejlighed med 3 måneders varsel. Mange tror derfor – fejlagtigt – at udlejer også frit kan opsige et beboelseslejemål med 3 måneders varsel. Dette er imidlertid ikke tilfældet.

Udgangspunktet er, at beboelseslejemål ikke kan opsiges af udlejer, medmindre lejer har misligholdt sit lejemål eller sin lejeaftale.

Der er dog nogle få undtagelser, som måske kan begrund en opsigelse fra udlejers side.

Undtagelserne skal findes i Lejelovens § 83, der udtømmende angiver disse opsigelsesgrunde, og samtidig kan disse regler ikke fraviges til skade for lejeren. (præceptive)

Hvis man er almindelig lejer, og overholder sin lejeaftale, er der reelt kun to opsigelsesgrunde. Den ene grund kan være, hvis udlejeren selv ønsker at benytte det lejede, hvor der endda kan være yderligere begrænsninger. Den anden grund kan være, når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives eller i visse situationer ombygges. Også til denne regel er der knyttet særlige pligter, herunder at den opsagte lejer skal have tilbud om at leje lokaler i ejendommen efter ombygningen eller om leje af anden passende bolig.

Opsigelsesmulighederne er således yderst begrænsede for beboelseslejemål i en udlejningsejendom.OH