Artikler

Er alkoholisme et handicap?

By august 13, 2014 februar 13th, 2019 No Comments

I 2004 vedtog man loven om Forskelsbehandling, som blandt andet omhandler, at handicappede ikke må diskrimineres på grund af deres handicap. Loven er naturligvis en rigtig fornuftig lov, men fortolkningen af handicapbegrebet har imidlertid givet anledning til flere sagsanlæg, herunder en sag om, hvorvidt alkoholisme er omfattet af handicapbegrebet.

Den konkrete sag omhandlede en kvindelig tandplejer, der i flere år havde haft et massivt alkoholproblem. Hendes arbejdsgiver havde kendskab til alkoholproblemet, og hun havde også været i behandling, men passede i øvrigt sit arbejde i flere år.

I 2012 skulle hun imidlertid behandle en patient, men rystede så meget på hånden, at patienten fik skader på tandkødet. Der blev klaget herover og tandplejeren blev bortvist med henvisning til, at rystelserne på hænderne skyldtes alkoholmisbruget, og samtidig havde hun lugtet af alkohol.

Østre Landsret vurderede, at tandplejeren havde været påvirket af alkohol under behandlingen af patienten, og at tandplejeren derfor med rette var blevet bortvist. Landsretten udtalte, at hun ikke havde været i stand til at udføre sit arbejde, og at der derfor var tale om væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Landsretten lagde også vægt på, at hun havde fået flere påmindelser.

Tandplejerens advokat gjorde imidlertid gældende, at tandplejerens langvarige alkoholforbrug havde nedsat hendes funktionsevne, hvorfor hun var omfattet af handicapbegrebet, og dermed af disse beskyttelsesregler, hvorfor der skulle tages hensyn hertil.

Østre Landsret mente dog ikke, at hendes langvarige alkoholforbrug havde medført, at hendes funktionsevne var blevet væsentligt nedsat, og hendes situation var derfor ikke omfattet af handicapbegrebet i henhold til Forskelsbehandlingsloven.

Man kan derfor konkludere, at selvom man er diagnosticeret som alkoholiker, så kræves det herudover, at den ansattes funktionsevne er blevet væsentligt nedsat, som følge heraf. Det vil derfor forsat bero på en konkret vurdering, hvornår en sygdom og dermed et handicap er omfattet af handicapbegrebet i Forskelsbehandlingsloven.OH