Artikler

Hvad skal man huske i forbindelse med forældrekøb?

By august 12, 2014 februar 13th, 2019 No Comments

Forældrekøb af især ejerlejligheder er meget populært i øjeblikket. Der gennemføres derfor mange ejendomsoverdragelser, som i realiteten er forældrekøb. Forældrekøb er oftest en ganske fornuftig disposition, som er til glæde både for barnet og på længere sigt også ofte for forældrene.

Når man indlader sig på et forældrekøb er det hensigtsmæssigt, at have en advokat til at rådgive sig om forskellige forhold.

Det er vigtigt at overveje om ejerlejligheden opfylder forventningerne både hos forældrene og hos barnet. Man bør også overveje, hvad der skal ske med lejligheden, når barnets studieperiode er overstået, herunder om barnet forsat skal bo i lejligheden, eventuelt med en lille familie.

Der er imidlertid også flere formelle forhold, der skal undersøges nøje. Det bør således undersøges om der eventuelt skulle være et forbud mod udlejning i ejerforeningens vedtægter. Dette udlejningsforbud skal respekteres også af forældre, der udlejer til sine børn. Et udlejningsforbud hindrer således et forældrekøb. Det kan også fremgå af ejerforeningens vedtægter, at udlejning af lejligheden skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse. Det er nødvendigt, at denne godkendelse indhentes inden købet endeligt godkendes. Også her bør tiden efter studieperioden vurderes i forbindelse med udlejning.

Købet skal også overvejes i skattemæssig henseende. De fleste forældre, der gennemfører et forældrekøb anvender “virksomhedsskatteordningen”, men der er også mulighed for i stedet at anvende “kapitalafkastordningen”. Forældrene bør her nøje undersøge, hvilken ordning, der en den mest hensigtsmæssige i den aktuelle situation.

Når der udarbejdes en boliglejekontrakt er det ligeledes  vigtigt, at der fastsættes en husleje, der ligger inden for rammerne af “markedslejen”. Det er vigtigt, at SKAT og de myndigheder, der bevilger f.eks. boligstøtte kan godkende lejeniveauet. Hvis lejen f.eks. er for lav kan SKAT beskatte forældrene af en fiktiv lejeindtægt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Hvis man skal modtage boligstøtte er der også visse indkomstgrænser, der skal overholdes.

Endelig skal man være opmærksom på skattereglerne ved videresalg af lejligheden. Fortjeneste på salg af lejligheden beskattes hos forældrene, og i disse situationer bør det overvejes om lejligheden skal overdrages til barnet inden videresalg. OH