Artikler

Kan en lejer slippe for at betale istandsættelsesudgifter til udlejer ?

By februar 27, 2014 februar 13th, 2019 No Comments

Når et beboelseslejemål fraflyttes ønsker udlejeren oftest, at lejeren skal betale for istandsættelse af lejemålet.

Efter Lejelovens § 98, stk. 2, skal udlejer senest 14 dage efter fraflytningen – overfor lejer – rejse krav om udførelse af arbejder i det lejede (istandsættelsesudgifter). Overholdes reklamationsfristen ikke, er den typiske følge, at udlejer helt mister sin adgang til at gøre lejer ansvarlig for istandsættelsesomkostningerne. Der er altså her tale om en forældelsesregel, som ikke mange kender, og som kan få ganske vidtgående følger for udlejer. Udlejeren mister simpelthen sit krav mod lejeren, hvis fristen overskrides.

Fristen på 14 dage rejser imidlertid flere fortolkningsspørgsmål.

Ved “fraflytningsdagen” forstås ikke det tidspunkt, hvor lejeren rent faktisk flytter ud, og heller ikke den dato, hvortil lejeaftalen er opsagt. I stedet er det fast antaget i retspraksis, at fristen begynder at løbe, når lejeren har overladt dispositionsretten over lejemålet til udlejer, hvilket typisk sker ved overgivelse af samtlige nøgler til lejemålet.

Der er ikke noget krav til udlejers reklamationsmåde. Reklamationen (krav om istandsættelse) kan derfor både være mundtlig eller skriftlig, men den skal kunne bevises og være utvetydig og klar.

Hvis 14 dages-fristen springer slipper lejer for udlejers istandsættelseskrav.OH