Artikler

Om forholdsmæssigt afslag for mangler (andelsbolig)

By august 13, 2021 No Comments

SÆLGER AF EN ANDELSBOLIG HAVDE IKKE HAFT KENDSKAB TIL MANGLER SOM FØLGE AF SKIMMELSVAMP OG ULOVLIGE FORHOLD I BADEVÆRELSE, OG BLEV DERFOR FRIFUNDET FOR AFSLAG I KØBESUMMEN.

Sælgeren af en andelsbolig overdrog boligen til en køber med overtagelse den 15. september, men således at køberen fik dispositionsretten over boligen allerede den 29. august.

Den 23. september reklamerede køberen over mangler ved andelsboligen, og senere under en retssag fremlagde køber en rapport fra Teknologisk Institut, som viste, at der var skimmelsvamp i køkkenet.

Erstatningen blev opgjort til kr. 300.000,-, dog med kr. 50.000,- i nedslag som kompensation for ”nyt for gammelt”.

Både byret og landsret nåede frem til, at reklamationsfristen skulle regnes fra dispositionsdatoen den 29. august, men da manglerne havde været skjulte, havde køberen ikke fortabt sin reklamationsret.

Landsretten lagde imidlertid til grund, at sælgeren ikke havde eller burde have haft kendskab til manglerne, hvorfor sælger ikke havde handlet ansvarspådragende, og derfor ikke ifaldt noget erstatningsansvar. Køberen havde imidlertid krav på et afslag i købesummen, som efter en længere teknisk udredning kunne fastsættes til kr. 20.000,-. (U.2021.1928)