Artikler

Om gældssanering i konkurs

By august 13, 2021 No Comments

Hvordan kan jeg få gældssanering i tilknytning til en konkurs?

Hvis man har været igennem en konkursbehandling, er der et stort behov for, at man snarest kommer økonomisk tilbage til normale tilstande. Dette kan være meget vanskeligt, medmindre man har mulighed for at få en gældssanering, og gerne en ”gældssanering i konkurs”, hvilket giver visse fordele.

Såfremt man skal forsøge at opnå en gældssanering, er der visse betingelser, der skal være opfyldte. Konkursloven opstiller således en række betingelser, som overordnet omhandler, at skyldneren ikke må have udvist økonomisk uansvarlighed i forbindelse med sine tidligere økonomiske dispositioner. Samtidig skal skyldneren have ført et bogholderi, og have foretaget indberetning til SKAT i henhold til disse lovregler. I modsat fald kan skyldneren få en dom om konkurskarantæne, hvilket ofte kan være en hindring for gældssanering.

Op mod konkursens afslutning skal der udfyldes et ansøgningsskema for skyldneren, som indleveres til skifteretten. Skifteretten vurderer herefter – oftest efter et forudgående møde i skifteretten – om der kan indledes en gældssaneringssag.

Hvis betingelserne er til stede, indledes der herefter en gældssaneringssag.

Kort og godt bygger gældssaneringen på, at skyldneren i en periode på 3 år må leve på et økonomisk grundlag, hvor der fastsættes visse økonomiske rammer for husholdningens månedlige udgifter, herunder et rådighedsbeløb til husstanden til mad, tøj m.m. Et eventuelt overskydende beløb skal gå til fordeling blandt kreditorerne, idet der skal arrangeres månedlige indbetaling til en konto, hvor der foretages udlodning hvert år.

Når gældssaneringsperioden er udløbet, har skyldneren opfyldt gældssaneringsbetingelserne, og skyldneren er herefter definitivt fri for tidligere gæld. Der er en række regler for, hvad der sker, såfremt skyldneren ikke overholder afdragsbetalingen m.m.

Fordelen ved gældssanering i konkurs fremfor gældssanering udenfor konkurs er, at gældsafviklingsperioden i gældssanering i konkurs alene er på 36 måneder, hvorimod man udenfor konkurs skal afvikle i 60 måneder. Ligeledes er der visse lempelser ved gældssanering i konkurs, som man ikke kan opnå i gældssanering udenfor konkurs.