Artikler

Om konkursbobehandling

By august 13, 2021 No Comments

Hvad sker der, hvis jeg bliver erklæret konkurs?

For mange vil det være en stor ulykke, såfremt man bliver erklæret konkurs. Det er bestemt heller ikke en ønskesituation, men hvis dette er situationen må hensigten være, at få konkursen gennemført på bedst mulig måde, således at man snarest kan komme økonomisk tilbage igen.

Zacher Advokater har arbejdet med konkurser i mange år, og vi har forståelse for – både den vanskelige situation for den konkursramte, – men også for, at afvikling finder sted i nøje overensstemmelse med konkurslovens regler. Selve konkursbehandlingen kan kort beskrives som en realisering af aktiverne, som så fordeles mellem kreditorerne efter bestemte regler. Kurator (konkursbobehandleren) er en advokat.

Hvis man går konkurs kan dette ske enten ved en egenbegæring (man ønsker selv at blive erklæret konkurs) eller ved at en kreditor indgiver begæring om konkurs. Konkursbehandlingen sker formelt ved skifteretten, som i en vis udstrækning kontrollerer konkursbehandlingen.

Konkursdekret afsiges ved et møde i skifteretten, hvor skyldneren også møder og forklarer om sin situation.

Herefter foretages der straks en registrering og en sikring af konkursboets aktiver.

Aktiverne bliver herefter vurderet med henblik på bortsalg, enten gennem auktion eller ved et almindeligt salg.

Der er en række formelle regler, der skal iagttages, hvilket er kurators opgave. Kurator undersøger især om der kan være omstødelige dispositioner, herunder salg af aktiver under vurderingsprisen m.m. Kurator undersøger også pantsætninger, ansættelsesforhold, forsikringsforhold, igangværende arbejder, udestående tilgodehavender samt meget mere.

Når alle aktiver er realiserede og når alle formelle regler er overholdt, så kan kurator afslutte bobehandlingen med udarbejdelse af en boopgørelse, hvor det angives, hvorledes aktiverne skal fordeles blandt kreditorerne.

Ved afslutningen af bobehandlingen skal det også undersøges, om den konkursramte kan få gældssanering, hvilket ofte er tilfældet.

Herefter er bobehandlingen afsluttet.