Artikler

Om manglende lønudbetaling

By august 13, 2021 No Comments

Hvad skal jeg gøre, hvis min arbejdsgiver ikke udbetaler min løn?

Hvis du er ansat i en virksomhed, som ikke udbetaler din løn til tiden, så får du ofte et problem, som det er nødvendigt at tage stilling til meget hurtigt.

Hvis lønudbetalingen udebliver, så skyldes det oftest, at virksomheden ikke er i stand til at betale din løn. I denne situation må du ikke blot afvente situationen, og arbejde videre ”uden løn”, idet du herved kan miste muligheden for at få din løn og endelig kan du også miste retten til af få kompensation fra Lønmodtagernes Garantifond, såfremt du ikke håndhæver dit lønkrav.

Hvis lønnen udebliver, så skal du kontakte din advokat snarest, og oplyse advokaten om situationen. Advokaten vil herefter tage stilling til, hvorvidt der er basis for at indgive en konkursbegæring til skifteretten på grund af manglende lønudbetaling. Der er således visse forhold, der skal undersøges før indgivelse af konkursbegæring.

Hvis man undlader at reagere, og blot arbejder videre for virksomheden – oftest under arbejdsgiverens tilsagn om, at lønnen snarest vil blive udbetalt – så kan du miste retten til efterfølgende at få godtgørelse fra Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis lønmodtageren overfor arbejdsgiveren har forfulgt sit krav om løn, kan LG undtagelsesvist dække krav, der er ældre end 6 måneder, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5. Undtagelsen kræver, at lønmodtageren har rejst kravet over for arbejdsgiveren, umiddelbart efter at beløbet skulle have været betalt, og hvis arbejdsgiveren ikke har betalt, at lønmodtageren kort efter er gået videre med sagen til domstolene.

Man skal derfor som arbejdstager være meget omhyggelig med at gøre sit lønkrav gældende så hurtigt som muligt.