Artikler

Om konkurskarantæne (sagsomkostninger)

By august 13, 2021 No Comments

EN ERHVERVSDRIVENDE, DER BLEV PÅLAGT KONKURSKARANTÆNE, SKULLE BETALE FOR SAGENS OMKOSTNINGER, SKØNT HAN FORUD FOR KURATORS INDSTILLING HAVDE OPLYST, AT HAN VILLE ACCEPTERE (TAGE BEKRÆFTENDE TIL GENMÆLE) OVERFOR EN PÅSTAND OM KONKURSKARANTÆNE I 3 ÅR.

En erhvervsdrivende blev af skifteretten pålagt konkurskarantæne i 3 år, og statskassen skulle betale sagens omkostninger. Den erhvervsdrivende har forud for sagen meddelt, at han kunne acceptere konkurskarantæne i 3 år, hvorfor han ikke ville betale sagsomkostninger, da sagen havde være unødvendig, herunder at der havde været afholdt unødvendige omkostninger.

Landsretten udtalte, at skifteretten havde besluttet at indlede konkurskarantænesag på baggrund af kurators indstilling.

Skønt den erhvervsdrivende forinden sagens anlæg havde oplyst, at han kunne acceptere konkurskarantæne i 3 år, så havde det været nødvendigt for kurator at anlægge konkurskarantænesag med indlevering af processkrift.

I forarbejderne til loven er der ikke særlige regler for en person, der forinden sagens anlæg accepterer konkurskarantæne, og den erhvervsdrivende (her: statskassen) skulle derfor betale sagens omkostninger. (U.2021.833)