Artikler

Om omstødelse i konkurs – omstødelig betaling

By august 13, 2021 No Comments

OMSTØDELSE I KONKURS JF. KL § 67, STK. 1 I FORBINDELSE MED UDBETALING AF GARANTIBELØB TIL GÆLDSSTYRELSEN FRA VOGNMANDSVIRKSOMHED SOM SENERE KOM UNDER KONKURS.

En vognmand havde stillet garantier for ca. kr. 300.000,- til sikkerhed for at opnå vognmandstilladelser. Da der var en restance til Gældsstyrelsen på ca. kr. 1,3 mio., anmodede Gældsstyrelsen vognmandens bank om at udbetale beløbet, hvilket skete 4 dage inden vognmanden indgav en egenbegæring om konkurs.

Konkursdekret blev afsagt, og kurator anlagde sag mod Gældsstyrelsen med påstand om tilbagebetaling af beløbet på ca. kr. 300.000,-.

Landsretten udtalte, at på baggrund af vognmandens økonomiske situation indebar trækket i banken vedrørende garantierne, at vognmanden ikke kunne videreføre sin virksomhed, og betalingen måtte derfor anses for afgørende at have forringet hans betalingsevne. Da der var tale om træk på garantier efter et krav fremsat af Gældsstyrelsen, fremstod betalingen under hensyn til omstændighederne ikke som en ordinær betaling.

Betalingen til Gældsstyrelsen var derfor omstødelig, jf. Konkurslovens § 67, stk. 1, og Gældsstyrelsen måtte betale beløbet på ca. kr. 300.000,- tilbage til konkursboet. (U.2021.2917)